Tenlasteneming

 1. Last updated on

De afdeling tenlastenneming is  telefonisch enkel  bereikbaar op maandag , woensdag  en vrijdag van 9 tot 12 uur: 03020642107

U kunt zich garant stellen voor een student die in België gaat studeren, door een verbintenis tot tenlasteneming aan te gaan. Als u in Duitsland woont, moet u de verbintenis tot tenlasteneming aangaan bij het Consulaat-Generaal in Berlijn. De verbintenis tot tenlasteneming wordt een deel van het visumdossier dat de student indient bij het Belgisch consulaat in zijn land.

Om de tenlasteneming te doen, stuurt u eerst al de nodige documenten per post naar ons Consulaat-Generaal in Berlijn. Als wij deze gecontroleerd hebben, en ze in orde zijn, nodigen we u uit een afspraak te maken op het Consulaat-Generaal. U moet de tenlasteneming persoonlijk komen handtekenen. Op dat moment betaalt u ook per bankkaart. Er is geen andere mogelijkheid. Wij legaliseren vervolgens uw handtekening en sturen uw document naar u per e-mail.

Omdat dit proces uit verschillende stappen bestaat, raden we u aan voldoende tijd te voorzien. Idealiter begint u aan de tenlasteneming drie maanden voor u het document nodig hebt. 

Om teleurstellingen of vertragingen te vermijden, vragen we u alle informatie hieronder grondig door te lezen en nauwkeurig op te volgen.


Wie kan garant zijn?

Als u aan volgende voorwaarden voldoet, kunt u zich garant stellen bij het Consulaat-Generaal in Berlijn:

 • U bent meerderjarig
 • U bent een natuurlijk persoon (geen juridisch persoon zoals een onderneming)
 • U bent EU-burger
  OF
  U hebt een Duitse verblijfsvergunning van onbepaalde duur
  OF

  U wilt een familielid tot de derde graad ten laste nemen
 • U woont legaal in Duitsland
 • U verdient voldoende

Uw (eventueel) werkcontract en (eventuele) werkvergunning moeten geldig zijn voor de volledige duur van de tenlasteneming.


Hoeveel moet ik verdienen?

Garant zijn betekent dat u bereid bent te betalen voor de student. Daarom controleren wij of u voldoende verdient om te garanderen dat u effectief kunt betalen.

Hoeveel inkomen u moet hebben om garant te kunnen zijn, hangt af van de kosten die u hebt. U moet immers genoeg geld hebben om te betalen voor uzelf, eventuele gezinsleden, en alle studenten waarvoor u zich garant stelt of al heeft gesteld. Het bedrag dat u moet verdienen, is de som van de bedragen die u nodig hebt voor al deze zaken. We gaan uit van volgende minimumsommen om in het levensonderhoud te voorzien:

voor de garant zelf, netto per maand €2.048,53
per student die de garant ten laste heeft of wilt nemen, netto per maand €789
per eventueel ander gezinslid ten laste van de garant, netto per maand €150

Nota bene: als u bewijs toevoegt dat u kindergeld krijgt voor de kinderen, of dat uw echtgeno(o)t(e) eigen inkomsten heeft, worden zij hier niet meegeteld.

Enkel wettelijk verkregen inkomsten waarop belastingen en sociale-zekerheidsbijdragen correct betaald worden, komen in aanmerking. Middelen uit bijstandsstelsels, zoals werkloosuitskeringen, inschakelingsuitkeringen of financiële maatschappelijke dienstverlening, worden niet meegeteld.


Hoe lang duurt de aanvraag?

Dat hangt er van af hoe snel u de verschillende stappen zet en of uw documenten volledig in orde zijn.

 • Als u alle nodige documenten naar het Consulaat-Generaal stuurt volgens de juiste procedure (zie hieronder), beoordelen wij uw dossier binnen vier weken. In het laagseizoen (december-maart) duurt het vaak maar twee weken, in het hoogseizoen (juli-oktober) kan het uitzonderlijk langer zijn. Wij vragen u vriendelijk ons enkel te contacteren als u niets gehoord hebt binnen zes weken in het hoogseizoen, of vier weken in het laagseizoen.
 • Zogauw wij uw dossier beoordeeld hebben, krijgt u hetzij een weigering van de tenlasteneming, hetzij een uitnodiging om het document te laten legaliseren op het Consulaat-Generaal. U moet het document immers persoonlijk komen handtekenen.
 • U kunt zelf online uw afspraakmoment kiezen via de link die wij u sturen. U kunt minimum twee dagen op voorhand en maximum vijf weken op voorhand een afspraak maken. Het gebeurt zelden, maar in hoogseizoen is het mogelijk dat alle afspraken volboekt zijn. Probeer dan later opnieuw.
 • Bij de afspraak moet u alle originele documenten van uw dossier meebrengen. Kopies kunnen ter plaatsen niet gemaakt worden. U zult de legalisatie ter plekke betalen per EC-kaart of kredietkaart (20 euro per student).
 • Op het moment van de afspraak ondertekent u de tenlasteneming. Wij legaliseren het document binnen twee weken. Het gelegaliseerde document is een digitaal document. U krijgt de link per e-mail. De gelegaliseerde documenten kunnen online (legalweb.diplomatie.be) worden geconsulteerd en gedownload.


Welke documenten moet ik opsturen?

Welke documenten u moet opsturen, hangt af van uw nationaliteit, verblijfsstatus en type inkomsten. Klik hierop op de juiste situatie.

Als de garant een EU-burger is

Als de garant een Duitse verblijfsvergunning van onbepaalde duur heeft

Als de garant geen Duitse verblijfsvergunning van onbepaalde duur heeft en ook geen EU-burger is, kan enkel een familielid tot de derde graad ten laste worden genomen.


Andere nuttige informatie

 • Als uw dossier niet volledig is, is het niet ontvankelijk en zal het niet behandeld worden. Uw dossier wordt niet aanvaard en vernietigd. U wordt hiervan op de hoogte gebracht. Als u later opnieuw een dossier wilt indienen, zult u de procedure in zijn geheel opnieuw moeten doen.
 • Vragen over dossiers van tenlasteneming worden enkel beantwoord aan de garant, niet aan derden of de student.
 • In geval van twijfel of onduidelijkheid, kunnen we u verdere documenten vragen.
 • Er is geen enkele mogelijkheid (meer) om een legalisatie per post te doen.
 • De "Bijlage 32" is 6 maanden geldig en ook dus enkel in deze termijn bruikbaar om een visumaanvraag te doen. De Verbintenis tot Tenlasteneming geldt na de legalisatie van de "Bijlage 32" voor de duur gekozen op de bijlage.