Consulaire diensten

Consulaire diensten – Wat is dat?

De Ambassade en het Consulaat-Generaal in Berlijn hebben twee grote taken. We vertegenwoordigen België in het buitenland: dat is het diplomatieke, gedaan door de Ambassade. Daarnaast zijn we ook “gemeentehuis” voor Belgen in het buitenland en eerste aanspreekpunt voor buitenlanders die contacten hebben met België: dat zijn onze consulaire diensten. Ons Consulaat-Generaal hoort bij de Ambassade en is ook in hetzelfde gebouw.
 

Wat we doen

Het consulair wetboek van 2014 stelt de bevoegdheden van de Belgische consulaire posten vast.

Voor de Belgen die bij ons Consulaat ingeschreven zijn, zijn we hun gemeentehuis en bieden we gelijkaardige diensten aan: identiteitskaarten, paspoorten, verkiezingen, legalisaties, bewijzen en attesten, erkenningen…

Voor niet-ingeschreven Belgen bieden we beperkte diensten, zoals noodbijstand en tijdelijke vervangdocumenten bij verlies of diefstal.

We verwerken ook visumaanvragen voor België (dus niet voor Belgen) en tenlastenemingen van wie in Duitsland verblijft.

Hierbij houden we rekening met uw privacy.

Voor de details klik op het juiste onderwerp hieronder.
 

Wat we niet doen

De Ambassade mag zich niet mengen in privéaangelegenheden, noch in de interne aangelegenheden van het gastland. We zijn ook geen reisbureau.

Concreet zal de Ambassade:

  • Niet tussenkomen als mensen de dubbele nationaliteit hebben en zich in hun ander land bevinden (bijvoorbeeld voor Belgo-Duitsers in Duitsland).
  • Niet tussenkomen in gerechtelijke procedures. U bent verplicht de lokale wetgeving en wettelijke procedures te respecteren. De Ambassade volgt enkel op of de wetgeving gerespecteerd wordt en of u geen nadeelsbehandeling krijgt als buitenlander. We kunnen niet zorgen voor een voorkeursbehandeling.
  • Niet zorgen voor dokters, scholen, verzekeringen, pensioenen, sociale zekerheid, werkvergunning.
  • Geen rekeningen betalen, geen hotels boeken, geen bagage vinden.

Naast dat algemene principe, zijn er ook zaken waarvoor andere instanties dan wij bevoegd zijn: rijbewijs, sociale zekerheid, attest goed gedrag en zeden… Hier hebben we de belangrijkste opgesomd en verwijzen we u door naar de juiste instanties.

Meer consulaire informatie

Algemene teksten over consulaire diensten voor Belgen in het buitenland vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken